Salako seniūnija

Salako seniūnija

 Heraldika.

Salakas istorinio herbo niekada neturėjo. Hieraldikos komisijoje svarstant naujo herbo idėjas kartu su vietos seniūnijos, bendruomenės atstovais pritarta siūlymui herbe pavaizduoti sakalą laikantį kryžių ir stovintį ant akmens blokelių. Šio herbo simbolis atspindi vieną miestelio vardo kilmės legendą, o kryžių ir akmens blokelius geriausiai apibūdina Salako Švenčiausios Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios sienoje įtvirtintos atminimo lentos tekstas ,, …Viešpatie, lai būna amžina garbė tiems, kurie nesigailėjo dėl Tavęs įdėti tiek darbo, net į kietus akmenis ją statant ir nesigaili nuoširdumo ją išlaikant“.

 

Simbolių kalboje sakalas – saulės, vyriškumo, dangiškumo, uolaus tarnavimo, tikslo siekimo, kilnumo atitikmuo. Lietuvoje šis paukštis – kario gynėjo įvaizdis. Krikščionybėje kryžius – nukryžiuotojo Kristaus kančios, Atpirkėjo pergalės, bendras krikščioniškojo tikėjimo simbolis. Raudona skydo spalva heraldikoje reiškia drąsą, narsą ir meilę. Dailininkas Arvydas Každailis parengė Salako herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2004 m. birželio 10 d.

 

Laikinai einantis Lietuvos Respublikos prezidento pareigas Artūras Paulauskas 2004 m. lie[pos 04 dieną dekretu Nr. 144 patvirtino Salako herbą.

 

Skaityti daugiau