Audimas

Audimas

Audimas buvo vienas pagrindinių lietuvių mergaičių amatų, kurių mokėsi šeimoje. Kaimiečiai augino avis, sėjo linus, kanapes, ilgais rudens ir žiemos vakarais patys prisiverpdavo siūlų. Žmonės audė šeimai rūbus, patalynę, patiesalus ir užtiesalus. Paprastai kaime moterys sėsdavo į stakles pavasarį per gavėnią, kai laisvesnis metas nuo kitų ūkio darbų. Kiekviena kaimo moteris mokėjo austi drobę, vadinamuosius „paprastus“ audinius. Daugelis audė nesudėtingų raštų lovatieses, rankšluosčius, staltieses. Šie raštai dažniausiai buvo nusižiūrimi ir interpretuojami. Išradingesnieji savo audinius margino sudėtingais raštais. Vadinamuosius „raštuotus“ audinius mokėjo išausti tik žinomi audėjai. Nedaug buvo tokių, kurie kurdavo originalius audimo raštus.

Skaityti daugiau

Pristato meistrai Aleksandra Stasytienė, Domantas Žilėnas, Aldona Dudėnienė, Elena Kiškienė